Co je to seznam / databáze

Seznam je tabulka, která má data uspořádaná do sloupců. Každý sloupec je vyhrazen pro konkrétní položku (SPZ automobilu, počet km, datum jízdy atd.).

Jednotlivým sloupcům seznamu říkáme pole a řádkům s daty tabulky říkáme záznamy.

Řádku s názvy polí tabulky říkáme záhlaví tabulky. Má-li tabulka víceřádkové záhlaví, v dalším textu bereme jako záhlaví pouze ten řádek, který je těsně nad záznamy tabulky.

Názvosloví seznamu

Celistvý seznam

Celistvý seznam je seznam, který neobsahuje prázdné pole nebo prázdný záznam.

Není nutné, aby v daném poli nebo záznamu byly vyplněné všechny buňky. Stačí, když bude vyplněna alespoň jedna. U pole postačí vyplnit jeho název.

Celistvé pole

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.