Je ten průměr správně?

Pro výpočet průměrné hodnoty používá Excel funkci PRŮMĚR. Jako parametr zadáváme oblast buněk, jejichž průměrnou hodnotu potřebujeme zjistit.

Průměr vypočítáme tak, že sečteme požadované hodnoty a součet vydělíme jejich počtem.

Stejně pracuje i Excel: Sečte hodnoty a vydělí je jejich počtem.

  • Je-li některá z buněk, zahrnutých do výpočtu, prázdná, Excel ji nezahrne do počtu buněk s hodnotou.
  • Je-li v buňce zahrnuté do výpočtu nula, Excel takovou buňku zahrne do počtu buněk, které obsahují číslo.

Podívejte se přiložený obrázek a porovnejte si výsledky obou výpočtů.

Ukázka výpočtů průměrné hodnoty

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.