Konec jednopísmenných spojek na konci řádku

To, že již napsaný text upravíte, má za následek přelomení textu - na konec řádku se dostanou jiná slova, než která tam byla původně. A může se stát, že posledním znakem na konci řádku je samostatné a, u, k apod.

Pevná mezera

Tomu snadno zabráníte použitím pevných mezer. Pevná mezera vypadá z hlediska uživatele stejně jako normální mezera. Pro Word ale znamená to, že dvě slova spojená pevnou mezerou nesmí rozdělit koncem řádku. Buď se obě tato slova vejdou na konec jednoho řádku, nebo obě spojená slova Word přesune na začátek dalšího řádku.

Máte-li zapnuté automatické opravy, pak Word za k, s, v, z pevné mezery doplní automaticky. Ale čeština má víc případů, která potřebujeme vyřešit pevnou mezerou. Jak hromadně nahradit normální mezery pevnými mezerami za jednoznakovými spojkami a předložkami se dozvíte v další části tohoto článku.

Klávesová zkratka pevné mezery

Pro vložení pevné mezery do textu použijte klávesovou zkratku Ctrl + Shift + Q.

Chcete-li se přesvědčit, zda je v textu pevná nebo normální mezera, zapněte zobrazení netisknutelných znaků:

  • Klikněte na záložku karty Domů.
  • Ve skupině Odstavec zapněte nástroj Zobrazit vše - Word zobrazí netisknutelné znaky (mezery, konce odstavců, místa stisku tabulátoru atd.).

Pevná mezera má symbol malého kroužku, normální mezera je znázorněna tečkou. Na obrázku pevná mezera odděluje slova arůzné.

Zapnutí zobrazení netiknutelných znaků

Hromadné nahrazení pevnými mezerami

Postup hromadného nahrazení mezer za jednoznakovými spojkami a předložkami je popsaný v následujícím videu.

Zápis znaků použitých ve videu

Další popis předpokládá, že máte ve Windows nastaveno české rozložení klávesnice.

Dále zmiňovaná klávesa pravý Alt je na některých klávesnicích označena jako Alt Gr, v každém případě ji najdete vedle pravého kraje klávesy mezerník.

Pro zápis znaku < podržte klávesu pravý Alt, stiskněte klávesu < (najdete ji nad pravým Altem) a pusťte vše.

Pro zápis znaků [] použijte klávesové zkratky pravý Alt + F a pravý Alt + G.

Pro zápis obráceného lomítka (\) použijte klávesovou zkratku pravý Alt + Q.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.