Funkce POČET a POČET2

Obě funkce zjišťují počet vyplněných buněk v zadané oblasti. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Funkce POČET (v angl. Excelu COUNT) zobrazí v kolika buňkách ze zadané oblasti jsou čísla (a datumy - datum je pro Excel číslo). Buňky s texty funkce ignoruje.

Funkce POČET2 v angl. Excelu COUNTA) zobrazí počet jakkoliv vyplněných buněk ze zadané oblasti.

Rozdíly ve výsledku vidíte na obrázku.

Porovnání výsledků funkcí POČET a POČET2

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.