Výpočet průměrné hodnoty z řádků, které splňují zadanou podmínku

Excel nabízí několik funkcí pro podmíněné výpočty. Podmíněný výpočet znamená, že funkce do výsledku zahrne položky pouze z těch řádků tabulky, které spňují zadanou podmínku (podmínky). Přehled možností je v článku Jak získat data z databáze.

V tomto článku si ukážeme, jak vypočítat průměrné hodnoty měření pro zadanou hodinu.

Potřebovat budeme funkci AVERAGEIFS (kategorie Statistické) a funkce DENHODINA z kategorie Datum a čas.

Aby funkce AVERAGEIFS mohla správně filtrovat, vytvoříme nejprve dva pomocné sloupce: Den měření a Čas měření. Pro jejich vytvoření použijeme funkce DEN a HODINA. Výsledné hodnoty naformátujeme jako obecné.

Dalším krokem je opakované použití funkce AVERAGEIFS, která vypočte průměrnou hodnotu měření pro zadaný den a hodinu. Vytvoření pomocných sloupců bylo nutné z toho důvodu, že Excel si datum a čas zapisuje jako číslo.

Tabulku s příkladem si stáhněte zde.

AVERAGEIFS: Na co dát pozor

Při zadávání funkce AVERAGEIFS (totéž platí pro další podobné funkce SUMIFS, COUNTIFS a u Excelů 365 i MAXIFS a MINIFS) je důležité, aby všechny oblasti zadávané do parametrů Oblast pro... (první parametr funkce) a Oblast kritérií 1, Oblast kritérií 2 atd. začínaly stejným řádkem a končily stejným řádkem, viz přiložený obrázek.

ExcelZadaniFunkceAVERAGEIFS.png

Zadávání podmínek

  • Při zadávání více podmínek musí být splněné všechny zadané podmínky, aby funkce daný řádek zahrnula do zpracování.
  • Každá podmínka, kterou do funkce AVERAGEIFS zadáváte, vyžaduje vyplnit dva parametry: Oblast kritérií n a Kritérium n, kde n znamená číslo podmínky. Obsahuje-li zadaná oblast čísla (např. sloupec Dělka cesty v knize jízd, můžete zadávat i podmínky ve tvaru >100, <=50 apod. Důležité je, že takto zadaná podmínka musí být uzavřena do uvozovek. Zadáte-li pouze číslo, uvozovky nedáváte. Zadáte-li číslo s operátorem porovnání, celek je uzavřen v uvozovkách.

ExcelAVERAGEIFSzadaníPodminky.png

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.